იქ

სადღაც, ერთ-ერთ პარალელურ სამყაროში სხვა ცხოვრებით ვცხოვრობ, იმ ცხოვრებით, რომელიც არ ავირჩიე

Comments